Junnikkala är ett familjeägt företag i Kalajoki

Som virkesköpare känner vi till virkets ursprung och för oss som familjeägt företag är det speciellt viktigt att verksamheten stöder principen om hållbar utveckling.

Mekanisk träförädling i över 50 år

Junnikkalan Saha är ett familjeägt företag som grundades i Kalajoki 1960. Huvudkontoret ligger fortfarande på samma adress där företaget grundades för mer än 50 år sedan.

Vi är med respekt för våra traditioner virkesköpare och förädlare av trävaror sedan flera generationer.

Vi agerar alltid beslutsamt och djärvt. Därför är våra sågverk de modernaste i världen, kvaliteten i våra produkter är av högsta klass och vår kundservice oöverträffad

Principerna om hållbar utveckling styr verksamheten

För vårt familjeägda företag betyder skogen kontinuitet, och principerna för hållbar utveckling är integrerade i vårt sätt att arbeta. På Junnikkala har vi alltid skogens och människans gemensamma framtid i åtanke.

Skogen och dess natur är unik. Vi är en ansvarsfull virkesköpare som vill vi vara med och vårda den.  

I principerna för hållbar utveckling ingår att virket köps upp där det kan drivas utan att skada skogens mångfald. I skogen finns grundvatten, älvar, tjärnar och sjöar. De måste hållas rena, och vi tar alltid hänsyn till skogen som helhet när vi planerar avverkningar.

När man bara tar ut räntan ur skogen är kapitalet intakt och överförs till framtida generationer. Ekologin angår oss alla oavsett om vi äger skog eller inte.

Skogen är vår gemensamma framtid.

Dela detta

Lämna en kontaktförfrågan genom att fylla i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.