Sågens historia

Junnikkalan Saha grundades 16.8.1960 på adressen Sahantie 1, där bolagets huvudkontor fortfarande ligger.

Arbetsolycka starten på en ny era

På hösten 1953 råkade Aarne Akseli Junnikkala ut för en arbetsolycka, då hängslena på hans stora overall fastnade i en borr. Aarne arbetade med att borra vattenledningsrör av trä i Kalajoki.

De följande dygnen tillbringade Aarne på sjukhus medan hans hustru Hilma Junnikkala skötte jordbruket tillsammans med parets nio barn. Äldste sonen Ismo fick ansvaret för familjens försörjning, och samtidigt som han skötte familjens hemman arbetade han även för andra hemmansägare.

Djärv investering leder till Kittilä

I slutet av 1950-talet arbetade Ismo dygnet runt. Ismo bestämde sig för att köpa en Fordson halvbandare, den mest avancerade traktorn på den tiden.Han började arbeta för Forststyrelsen och arbetet förde honom och hans traktor till Kittilä i Lappland. På hösten när skördearbetet var avklarat bar det av till jobbet och på våren körde han hem igen med traktorn. Under vintern skickade Ismo pengar till familjen i Kalajoki.

Sågens historia börjar

På våren 1959 var Ismo Junnikkala på hemväg med sin traktor från Lappland till Kalajoki, när traktorn fick punktering 20 kilometer hemifrån. Ismo tillbringade majnatten på dikeskanten och när han vaknade bestämde han sig för att inte åka tillbaka till Lappland på hösten. Beslutet att starta ett eget företag var fattat och hösten 1960 inleddes sågningen i Kalajoki på adressen Sahantie 1.

Bröderna går med i företaget

Junnikkalas såg växte i jämn takt och konkurrerade med det andra sågverket i Kalajoki, A. Santaholma Oy. Senare, vid decennieskiftet 1970 gick Ismos yngre bröder Ilpo och Heikki med i familjeföretagets verksamhet.

Skogsbrand skapar tillväxt

Företagets tillväxt tog fart genom den stora skogsbranden i Kauhajoki 1970. Bröderna Junnikkala beslutade att köpa det förkolnade timret och såga upp det, eftersom ingen annan vågade göra det. Bröderna sågade timret från skogsbranden med bra avans, och vinsten användes till investeringar som i sin tur gav ytterligare tillväxt.

Första exportaffären från Kalajoki till England

1972 gjorde bröderna sin första utlandsaffär och Junnikkalas virke skeppades från hamnen i Kalajoki till England. Vid sidan av den första exportaffären inleddes i början av 1970-talet vidareförädling av trävaror och försäljningen gick bra på det lokala planet.

Junnikkalas investering förbryllar 1970-talets Finland

1979 byggde bröderna en barkbränningsanläggning till Junnikkala. Detta var något helt nytt i Finland på 1970-talet och många ifrågasatte det förnuftiga i projektet. Artificiell torkning av bark var på den tiden fortfarande ett okänt begrepp i skogsbranschen. Men Ismo, Ilpo och Heikki Junnikkala trodde på projektet, och den artificiella torkningen med nya torkar gav en försäljningsökning av sågade trävaror.

Junnikkalas såg brinner två gånger

Första gången brann det vid Junnikkalas såg i Kalajoki på 1970-talet, då det uppstod en brand i sågens barkdeponi. Ismo bröt benet på två ställen under det inledande släckningsarbetet och gick med gips ett helt år.

Andra gången brann det i mars 1980. Branden var en stor förlust för hela landskapet och fick en betydande regional effekt. Men bröderna Junnikkala lät sig inte nedslås utan beslutade snabbt att bygga upp sågen igen. Redan samma höst invigdes den nya sågen, tillverkad av Ahlström med en Otso700 ramlinje.

Med den nya sågen tredubblades Junnikkalas produktion.

Husindustrins behov styr investeringarna

1987 investerade bröderna Junnikkalan i ett större hyvleri för att kunna svara på husindustrins kundbehov. Samtidigt utvecklades Junnikkalas exporthandel och exportens andel ökade till hela 50 procent av sågens omsättning.

Familjeföretaget fortsatte att växa och nya lokala försäljningskontor öppnades i Lapaluoto i Brahestad och i Ylivieska.

Recessionen drabbar Kalajoki

Den tidigare uppnådda tillväxten avbröts när Finland drabbades av recession på 1990-talet. Tidigare investeringar i husindustrin blev tillfälligt värdelösa, då beställningarna upphörde och regionens husindustri försvann över en natt. Som så många andra företag kämpade Junnikkala på konkursens brant. Det som räddade företaget var att Ismo Junnikkala inte hade tagit några valutalån till företaget, och affärsverksamheten kunde fortsätta trots lågkonjunkturen.

Trots lågkonjunkturen hade finansiärerna stort förtroende för Junnikkalas såg och företaget gjorde investeringar som möjliggjorde produktionsökningar. Finland reste sig ur recessionen, exporten återhämtade sig och bröderna Junnikkala satsade återigen på husindustrin.

Förändringar på Junnikkalas sågverk

1992 blev Ismo Junnikkala allvarligt sjuk. Ismo gick i pension och Heikki utsågs till VD för familjeföretaget.

Produktionen av sågade trävaror ökade till 100 000 kubikmeter i och med att såglinjen och torken förnyades och en biovärmecentral byggdes 1998.

Värme till Kalajoki och investeringar i husindustrin

På 2000-talet började Junnikkalas biovärmecentral leverera värme till Kalajoki stad. 80 procent av tätortens värmeproduktion tryggades med bioenergi från Junnikkala. Bröderna Junnikkala beslöt att satsa på husindustrin och företaget investerade i en vidareförädlingsanläggning och ett hyvleri med hög kapacitet. En modern ytbehandlingslinje för fasadbeklädnad tillgodosåg kundbehoven inom husindustrin.

Generationsväxling i Kalajoki

2002 inledde Ismo och Ilpo en generationsväxling på Junnikkala. Heikki var fortfarande VD, men ägandet övergick till Ismos barn Juha och Johanna Junnikkala och Ilpos söner Kalle och Veli-Matti Junnikkala. Ismo och Ilpo undrade om barnen verkligen ville ägna sig åt skogsbranschen, men Juha, Johanna, Kalle och Veli-Matti tvekade inte, det var skogen som gällde. År 2003 utsågs Juha till VD för Junnikkala och familjeföretaget fortsatte sin tillväxt med den nya generationen vid rodret.

År 2008 fusionerades sågen i Kalajoki med Ruukki Group Abp, som blev ny ägare. I samband med ägarbytet sålde Heikki Junnikkala sin ägarandel. Bytet gjorde det möjligt att köpa såg- och hyvelfabriken Pyyn Saha ja Höyläämö i Oulainen. Genom aktiebytet blev även Janne Pyy delägare i bolaget. I samband med fusionen inleddes också ett omfattande investeringsprogram på 14,5 miljoner euro.

Recessionen på 2000-talet för Junnikkala tillbaka till sina rötter

Konjunkturnedgången 2008 drabbade Finland mitt i Junnikkalas pågående investeringsprogram. Ruukki ville dra sig ur den mekaniska träförädlingen och sålde 2011 aktiestocken till Junnikkala Oy, som fortsatte verksamheten återigen som familjeägt företag.

Siktet på Japan och Korea

Av exportskäl fattas beslut att bygga nya såglinjer vid Junnikkala. Man ville påskynda exporten till Japan och Korea och såglinjerna byggdes utifrån exportens behov.

Kalle Junnikkala blir VD

År 2012 utsågs Ilpo Junnikkalas son Kalle till VD. Tidigare VD:n Juha Junnikkala gick över till Junnikkala Oy:s styrelse, där även Juhas syster Johanna Junnikkala och Kalles bror Veli-Matti Junnikkala är verksamma.

Junnikkalas tillväxt fortsätter

På 2010-talet ökade Junnikkala sin kapacitet för värmeproduktion i Oulainen. Företagets produktion kunde fördubblas genom att satsa på sortering av torrvara och en torkanläggning. Familjeföretaget har fortsatt sin kontinuerliga tillväxt med ett litet uppköpsteam för råvaror ända från bolagets begynnelse fram till idag. Junnikkalas kompakta skogsavdelning gör sin insats för tillväxten genom att bedriva en aktiv virkeshandel i västra Finland.

Dela detta

Lämna en kontaktförfrågan genom att fylla i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.