Miljöcertifikat

Hos Junnikkala har vi föresatt oss att kontrollera och minska de skador som avverkningar och transporter kan medföra för naturen, möjligheterna till mångsidig användning, landskapet och grannarna. Vi har beviljats certifikat enligt PEFC annex 4 för vår hantering av ursprungskedjan.

Hållbar skogshushållning

För oss är det viktigt att se till att skogen bevaras för framtida generationer. Därför }är miljöcertifikat som PEFC-certifiering en viktig del av vår verksamhet. Genom skogscertifikaten kan vi visa att vi använder skogarna på ett hållbart sätt.

Hållbar hantering av skogarna betyder att skogsbruket och hanteringen utförs på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Vårt mål är hjälpa till att bevara skogsnaturens mångfald och skogarnas kultur- och rekreationsvärde vid sidan av en planmässig skogshushållning. 

Ansvarsfullt virke med miljöcertifikat

Vi följer miljöstyrningssystemet i standarden ISO 14001:2015 i vår verksamhet. Dessutom använder vi standarderna PEFC ST 2002:2013 och PEFC ST 2001:2008 v2 för att fastställa virkets ursprungskedja

För att fastställa virkets ursprungskedja kontrollerar vi att träden vi vidareförädlar kommer från certifierade skogar. God hantering av miljöfrågor säkerställer vi med hjälp av miljöbedömningar samt interna och externa granskningar.

PEFC certifikat

  • Virkesanskaffning i vår region

Dela detta

Lämna en kontaktförfrågan genom att fylla i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.