Virkeshandel

Hos Junnikkala känner vi till virkets ursprung och det är vår egen skogsavdelning som svarar för virkesinköpen. Vi säkerställer alltid att virket inte äventyrar viktiga naturvärden. Vi uppmuntrar också våra partner inom virkesköp och skogsägarna att använda metoder för god skogsvård.

Virkeshandelns faser

Våra erfarna virkesköpare avtalar med skogsägaren i samband med varje förnyelseavverkning om särskilda åtgärder som ska vidtas i skogen, till exempel skydd av sparträd, källor eller andra speciella objekt.

Hitta din närmaste virkesköpare

Skogsexperterna på vår skogsavdelning är motiverade och utbildade inom skogsyrket. I de avverkningar vi gör är timmeravkastningen erkänt hög. Detta har stor ekonomisk betydelse både för skogsägarna och för oss.

Varför sälja ditt trä till oss?

Våra virkesuppköp baseras på långsiktigt och förtroendefullt samarbete med skogsägarna till nytta för båda parter.

Partnernätverk

Vi vill vara en bra partner inom virkeshandel. Vi har ett nära samarbete med lokala skogsentreprenörer och avverkare vid gallring och skogsavverkning.

Lämna en kontaktförfrågan genom att fylla i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt.